SKS Kirjat
Email tai asnro: Salasana:
tai rekisteröidy
 
Kevään kirjat 2017

TOP 10

Kirjat ilmestymisvuosittain
2016
2015

Osta lahjakortti

Kirjakatalogi 2016

Kirjallisuus
kirjallisuudentutkimus
kirjallisuuden klassikoita
runous
lasten- ja nuortenkirjat
näytelmät
kirjahistoria
näköispainokset

Kieli
suomen kieli
suomalais-ugrilaiset kielet
muut kielet
kielitiede
murteet
sanakirjat

Kansanperinne
perinteentutkimus
kansanrunous
Kalevala ja Kanteletar
Lönnrot
eepokset
perinneantologiat
kansanmusiikki
kansatiede

Historia
Suomen historia
Viro ja Baltia
Venäjä ja N-liitto
Ruotsi ja Skandinavia
muu Eurooppa
Amerikka
Aasia ja Afrikka
yleinen historia
kulttuurihistoria
kirkkohistoria
aate- ja oppihistoria
väestöhistoria
paikallishistoria
henkilöhistoria ja matrikkelit
Talous- ja sosiaalihistoria
sotahistoria
lähdejulkaisut
metodikirjallisuus
antiikki ja bysantti
keskiaika
1500-luku
1600-luku
1700-luku
1800-luku
1900-luku

Yhteiskunta
yhteiskunta
siirtolaisuus ja pakolaisuus
maaseutu ja -talous
työväenkulttuuri
talous ja teollisuus
kaupunkitutkimus
gender-tutkimus
etniset vähemmistöt
tulevaisuudentutkimus
filosofia

Kulttuurintutkimus
kulttuurintutkimus
perinteentutkimus
kansatiede
uskontotiede
antropologia

Maat ja kansat
Suomi ja suomalaiset
Karjala
Savo
Lappi
Inkeri
Ruotsi ja Skandinavia
Unkari
muu Eurooppa
Aasia ja Afrikka
Amerikka
maantiede ja matkat
merikirjallisuus

Taide, elokuva, arkkitehtuuri
taidehistoria
kuvataiteet
arkkitehtuuri
elokuva
musiikki
teatteri
estetiikka

Luonnontieteet
luonnontiede

Lasten- ja nuortenkirjat

Äänitteet

Tieteelliset sarjat
Bibliotheca Historica
Historiallinen Arkisto
Historiallisia Tutkimuksia
Kalevalaseuran vuosikirja
SKS:n toimituksia
Studia Biographica
Studia Fennica Anthropologica
Studia Fennica Ethnologica
Studia Fennica Folkloristica
Studia Fennica Historica
Studia Fennica Linguistica
Studia Fennica Litteraria
Studia Historica
Suomi
Tietolipas
  Etusivu > Kieli > kielitiede

kielitiede

suomen kieli suomalais-ugrilaiset kielet muut kielet kielitiede murteet sanakirjat

Aapisen ja katekismuksen tavaamisesta itsenäiseen lukemiseen - Rahvaan lukukulttuurin kehitys varhaismodernina aikana Suomea suomeksi 1 Kielen vuosituhannet - Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR38,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR18,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Käyttökielioppi Kieli verkossa - Näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen Suomen peruskielioppi - Neljäs, laajennettu ja uudistettu painos

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR35,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR38,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR35,00
Saako sinutella vai täytyykö teititellä? - Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä Helsingissä puhuttavat suomet - Kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit Genre - tekstilaji

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR39,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR43,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Institutionaalinen vuorovaikutus - Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia Karhunkieli - Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen Empiirisen kielitieteen metodologia

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Dialogi kaunokirjallisuudessa Nuoret kielikuvassa - Kouluikäisten kieli 2000-luvulla Kielenhuollon juurilla - Suomen kielen ohjailun historiaa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR38,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR44,00
Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen Kielissä kulttuurien ääni Atlas Linguarum Fennicarum 1 ALFE - Itämerensuomalainen kielikartasto

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR85,00
Kieli, keho ja vuorovaikutus - Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan Kolmas kotimainen - Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa Kielet kohtaavat

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Kohtauspaikkana kieli - .Näkökulmia persoonaan, muutoksiinja valintoihin. Kainun kielen grammatikki Planning a new standard language - Finnic minority languages meet the new millennium

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR45,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00
Kieli työssä - Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt Kielten vertailun metodiikka Iso suomen kielioppi 4.p.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR44,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR120,00
Kielestä kiinni Jöns Budde - Birgittalaisveli ja hänen teoksensa Paluu maailmaan - Kirjallisten tekstien sosiologiaa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
White Field, Black Seeds - Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century Lukiolaisten äidinkieli - Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi Intertekstuaalisuus - Suuntia ja sovelluksia

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR42,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR38,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa Tampere kieliyhteisönä Atlas Linguarum Fennicarum 2 ALFE - Itämerensuomalainen kielikartasto

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR43,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR85,00
Rapautuva kieli - Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta Henrik Gabriel Porthan Kielen piirteet ja tekstilajit - Vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR38,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR9,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Finsk grammatik - Nionde, utökade och reviderade upplagan Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset Linking Clauses and Actions in Social Interaction

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR35,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR75,00
Miten suomalaiset puhuvat murteista? - Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä Suomen sanojen rakenne Nykysuomen rakenne ja kehitys 1 - Näkökulmia kielen rakenteisiin.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR38,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR46,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR11,00
Romanikieli ja sen tutkimusalat Pragmasemantiikka Pariisista Iisalmeen - Kansainvälinen ja kansallinen Juhani Aho

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR38,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
Suomi kasvitieteen kieleksi - Elias Lönnrot termistön kehittäjänä. Talonpoikain laki - Kuningas Kristofferin maanlain (1442) suomennos Caloniuksen kopion mukaisena Tositarkoituksella - Näkökulmia kontakti-ilmoituksiin

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR40,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00
Elävä kielioppi - Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa Sanaa tutkimassa - Näkökulmia uskonnolliseen kieleen ja sen käyttöön Kirjeet - Kriittinen editio

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR39,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR43,00
Olla elävän sanat - Roolirunon laji Maila Pylkkösen teoksessa Arvo. Vanhaäiti puhuu runonsa On Toponymic Constructions as an Alternative to Naming Patterns in Describing Finnish Lake Names Kiittäen hyväksytty - Äidinkielen ylioppilaskokeen historiaa ja nykypäivää

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00
Nytt Finskt Lexicon Suomen kielen koska-konjunktion merkitys ja merkityksenkehitys Kiellon lumo - Kieltoverbitön kieltokonstruktio ja sen kiteytyminen

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR54,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR16,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR18,00
Nykysuomen rakenne ja kehitys 2 - Näkökulmia kielen vaihteluun ja muuttumiseen. Kieli kioskilla - Tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista Unkarin kielen historia

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR11,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR9,00
Sata vuotta Virittäjää - Kotikielen seuran aikakauslehden vaiheita vuosilta 1897-1996 Verbit ja konstruktiot Perustietoa paikannimistä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR17,00
Infinitiivi ja sen infiniittisyys - Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista Yleisgeminaatio - Äänteenmuutoksen synty ja vaiheet kielisysteemissä erityisesti Tampereen seudun hämäläismurteiden kannalta. Muutoksen monet juuret - . Oman ja vieraan risteytyminen Viron inkerinsuomalaisten imperfektinmuodostuksessa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR18,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Viron kirjakieli - Näytteitä uralilaisista kielistä II. The Uralic Languages. Examples of Contemporary Usage. Estonian. The Lite Arjen asiointia - Keskusteluja Kelan tiskin äärellä Iha köyhän laihakin - .Tutkimus itämerensuomen iha-kantaisista sanoista

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR8,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Partisiippien adjektiivistuminen suomen kielessä Lukemisto - Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä Kielitieteen ja fonetiikan termistöä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR13,00
Kuvan ja tekstin välissä - Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli Ihalasta Ihaviljankorpeen - Iha-vartalo Suomen henkilön- ja paikannimissä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00
Minimal reference - The use of pronouns in Finnish and Estonian discourse Lapsuudesta keski-ikään - Seuruututkimus itäsavolaisen yksilömurteen kehityksestä Virkapukuinen kieli

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00
Itämerensuomen refleksiivit Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä - Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin Suomen verbikantaiset in : ime -johdokset

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR21,00
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
OMA TILI
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot